BAŞLICA FALİYET ALANLARI

  • Topoğrafik Etüt Hizmetleri
  • Zemin Araştırma Hizmetleri
  • Karayolu Ulaşım Hizmetleri
  • Demiryolları ve Hafif Raylı Sistemler
  • Tünel, Köprü ve Viyadük Projeleri
  • Drenaj Projeleri
  • Kavşak Projeleri
  • Trafik Planlaması ve Kapasite Analizleri
  • Üstyapı Projeleri
  • Geoteknik Çözümler